A Export El Bruguer treballem

amb la millor selecció de les nostres granges

Les nostres granges

El nostre grup aposta des de fa molts anys per a un model d’integració vertical des de l’origen, on es controlen i gestionen al detall tots i cadascun dels elements que intervenen en el procés productiu.

Comptem amb diferents centres per a elaborar els nostres pinsos que més tard alimentaran a la nostra important cabanya porcina, mitjançant una dieta controlada a base de cereals per obtenir una carn d’alta qualitat.

Centres d’inseminació, granges d’àvies i de mares ens permeten portar a terme un acurat procés de selecció genètica. Comptem amb modernes granges on es vetlla pel benestar animal i l’ús eficient dels recursos. El 100% dels animals que creixen a les nostres granges provenen de la cabanya pròpia.

Tots aquests elements permeten l’obtenció d’una carn de qualitat superior, totalment traçable i controlada, que garanteix la plena satisfacció dels nostres clients.