Per obtenir una carn de qualitat, els nostres porcs

segueixen una dieta controlada a base de cereals